3.3. Економіко-математичні моделі та методи контролю

Аналітичні методи контролю, як ми зазначали, включають в себе: способи і прийоми економічного аналізу, статистичні розрахунки й економіко-математичні моделі та методи. Якщо застосування способів і прийомів економічного аналізу та статистичні розрахунки більш-менш розроблено та впроваджено в практику контрольної діяльності, то глибше використання економіко-математичних моделей і методів може бути одним із шляхів удосконалення застосування аналітичних методів… Читать далее 3.3. Економіко-математичні моделі та методи контролю

3.2. Автоматизація аналітичних методів контрольного процесу

Суб’єкти контролю в Україні при здійсненні контрольної діяльності все частіше застосовують обчислювальну техніку. Автоматизовані засоби обробки інформації безліч переваг. Окрім економії часу та витрат на оплату роботи персоналу, суб’єкти господарювання заощаджують також і в грошовому вимірнику. Ми маємо на меті показати роль обчислювальної техніки в обліку та контролі та місце контролю в розвитку інформаційних технологій… Читать далее 3.2. Автоматизація аналітичних методів контрольного процесу

3.1. Зарубіжний досвід застосування аналітичних методів контролю

Процес удосконалення контролю із застосуванням аналітичних методів доцільно розпочати з аналізу розвитку систем державного та незалежного контролю країн світу за ринкових умов господарювання. Поява підприємств різної форми власності зумовило виникнення в нашій країні окрім державного контролю багатьох напрямків фінансового контролю. Вдосконалення діючою системи фінансового контролю в Україні не можливе без урахування досвіду розвинутих країн зі… Читать далее 3.1. Зарубіжний досвід застосування аналітичних методів контролю

2.3. Аналітичні процедури і прийоми

Підприємства України в умовах ринкової економіки все більше потребують надання високоякісних аудиторських послуг. Така потреба зростає з кожним днем, як зростає й кількість аудиторських фірм та приватних аудиторів. Але сьогодні дійсно високоякісні аудиторські послуги здатна надавати лише невелика частка таких підприємств. Серед них достатньо велику питому вагу займають іноземні компанії, при чому з кожним роком… Читать далее 2.3. Аналітичні процедури і прийоми

2.2. Особливості застосування аналітичних методів у контрольному процесі

Використання в контрольному процесі аналітичних методів має велике значення для суб’єкта контролю. Аналітичні методи на початковому етапі контролю дозволяють скоротити часові та матеріальні витрати подальшого контрольного процесу, а результати, отримані внаслідок аналітичного дослідження об’єкту контролю, можуть бути використані як достовірна інформація для складання остаточних висновків за результатами контролю. Аналітичні методи займають однаково важливе місце на… Читать далее 2.2. Особливості застосування аналітичних методів у контрольному процесі

2.1. Проблеми інформаційного забезпечення аналітичних методів у контрольному процесі

Здійснення контролю фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання за допомогою аналітичних методів потребує використання певної аналітичної інформації, як основного джерела такого контролю. Контрольна діяльність суб’єктів підприємницької діяльності та використання в ній аналітичних методів супроводжується багатьма попередніми, поточними та заключними розрахунками, за допомогою яких суб’єкт контролю здатен скласти об’єктивний висновок щодо загального стану фінансово-господарської діяльності підприємства та визначити… Читать далее 2.1. Проблеми інформаційного забезпечення аналітичних методів у контрольному процесі

1.3. Еволюція аналітичних методів контролю

Застосування аналітичних методів у процесі здійснення контролю фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання в різні часи приймало різні форми, але треба констатувати той факт, що найбільш поширеними з них у всі часи, як і зараз, є прийоми економічного аналізу. Тому метою дослідження в цьому підрозділі буде вивчення історії розвитку контролю фінансово-господарської діяльності та місце в ньому прийомів… Читать далее 1.3. Еволюція аналітичних методів контролю

1.2. Характеристика аналітичних методів контролю

З переходом економіки України до ринкових відносин та виникненням приватних підприємств різних форм власності дедалі більше поставала проблема здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю цих підприємств. Сьогодні, як і у часи планової економіки, левова частина перевірок суб’єктів господарювання припадає на Державну контрольно-ревізійну службу та Державну податкову службу України. Проводячи контрольну діяльність, вони використовують певні методи та… Читать далее 1.2. Характеристика аналітичних методів контролю

1.1. Нормативне регламентування контролю фінансово-господарської діяльності підприємств

З переходом економіки України на ринкові умови господарювання кількість суб’єктів контролю значно збільшилась. Крім Контрольно-ревізійного управління, яке функціонувало й за часів Радянського Союзу, з’явилися незалежні аудиторські фірми та приватні аудитори. Крім того, значного значення набув внутрішньогосподарський контроль, який проводиться внутрішніми підрозділами суб’єкта господарювання. Все це привело до появи в світ нових для суспільства України законодавчих… Читать далее 1.1. Нормативне регламентування контролю фінансово-господарської діяльності підприємств